GENOTYPE

Hepatitt C består av mange undervarianter, og disse kalles genotyper.

De ulike genotypene, kan man si, er forskjellige varianter av hepatitt C-viruset, hvor alle har små ulikheter i sitt DNA.

I dag opererer man i all hovedsak med 6 genotyper og cirka 30 undertyper.

I Norge i dag har cirka 50% av de smittede genotype 3 og cirka 40% er genotype 1, i tillegg til enkelte tilfeller av genotype 2, 4, 5 og 6.

Genotype er spesielt noe vi tar hensyn til når vi snakker om behandling, hvor de ulike genotypene krever ulike former for behandling.

Globalt dominerer genotype 1.

Hvilken genotype du har, har ingen innvirkning på sykdomsforløpet, og blir interessant først når man skal velge hvilken behandling man skal ha.

Dessverre har hvilken genotype man har, ufrivillig fått en rolle i å bestemme hvorvidt man får behandling eller ikke. Som tidligere nevnt krever de ulike genotypene ulike former for behandling.
Medikamentene for å behandle de ulike genotypene er svært dyre og har forskjellige priser.

Per i dag har man bare klart å forhandle frem akseptable priser for behandlingen av genotype 1, 4 og 6.

Det betyr at det i dag bare er de som har en av disse genotypene – 1, 4 og 6 – som har rett til behandling med de nye og bedre DAA-medikamentene.

Alle andre henvises til enten å vente på at leveren har pådratt seg betydelig skade (da får alle behandling) eller bli behandlet med den utdaterte interferon-behandlingene (Interferon, som ofte kalles en mild form for cellegift, har dårligere prognose, krever lengre behandling, ofte med injeksjoner og er forbundet med til dels grusomme bivirkninger

Kort fortalt:
En genotype er en DNA-variasjon av hepatitt C-viruset. Det finnes seks forskjellige, og de har ingenting å si for selve sykdomsforløpet.
De ulike genotypene krever forskjellige former for behandling.
Per i dag er det bare de med genotype 1, 4 og 6 som kvalifiserer til den nye og bedre DAA-behandlingen.

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Design by PXLS / Tonje Gjelsten

 

Pin It on Pinterest

Share This