HVEM KAN FÅ BEHANDLING?

Den gode nyheten er at det i dag finnes ny og bedre, nesten bivirkningsfri behandling for hepatitt C der nesten alle blir friske.

Den dårlige er at ikke alle kan få den.

Hvem kan få den nye behandlingen?

Dersom du har genotype 1 har du rett til den nye DAA-behandlingen uansett.

Har du hepatitt C, finn ut hvilken genotype du har. Har du genotype 1 bør du be legen din sette i gang behandling med en gang.

Dersom du har en annen genotype må du teste leveren din først, og du får bare den nye DAA-behandlingen dersom du har skader på leveren tilsvarende 7 kilopascale eller mer (se tabell).

Alle andre må vente til leveren utvikler betydelig arrdannelser eller bli behandlet med den gamle behandlingen Interferon.

Ulempen med interferon er at det er så voldsomme bivirkninger og at prognosen ikke er den beste – ikke alle blir friske. Mange velger derfor bort behandling og håper på det beste, enten at hepatitt C-infeksjonen ikke skal utvikle seg, eller at prisene på medisin skal falle ned på et normalt nivå – slik at de også kan få den beste behandlingen.

Hvorfor er det slik?

Grunnen til at bare de med genotype 1 får behandling har med pris å gjøre. Hvert år er det en anbuds- og forhandlingsrunde mellom helseforetakene og legemiddelprodusentene der de forhandler pris.

Per i dag har man bare klart å forhandle frem en god nok pris for medisinen for genotype 1 – de andre har helseforetakene simpelthen sagt at er for dyre.

Derfor er svaret todelt:

1. Helseforetakene vil ikke betale, og
2. Legemiddelprodusentene opererer med det mange ville kalle uetiske, svært høye priser.

ProLAR har gått i spissen for at alle skal ha den samme retten til behandling, og innsatsen har båret frukter. Det ser nå nemlig ut til at allerede i februar 2018 vil flere genotyper bli tilbudt den nye DAA-behandlingen.

Følg med her for oppdateringer – så snart mer blir kjent vil vi skrive om det her.

(Forklaring: Tallene under fibroscan-scoren er målt i kilopascale. Som dere ser blir da 7 kilopascal det samme som metavir-score F2, som igjen betyr at det har utviklet seg betydelig arrdannelser på leveren.)

BRUKERORGANISASJON
PÅ RUSFELTET I NORGE

Postboks 1099, 4640 SØGNE
Tlf: 41 30 70 39 | post@prolar.no
Org.nr: 991 925 236

Ønsker du å støtte oss i
arbeidet med å eliminere hepatitt C?
Kontonr. 6315 05 07512

Eller VIPPS til nr : xxx

All rights belongs to © proLAR | Dette er et samarbeidsprosjekt mellom proLAR og LARNett Norge

Design by PXLS / Tonje Gjelsten

 

Pin It on Pinterest

Share This